content="» Fri-WEB-Design & Consultancy,webdesign,webdesigner,webdesigners,barneveld,innovatief,interactief,vernieuwend,fullservice,full-service,nieuwe media,full-service,internet,internet applicatie,internet toepassing,internet oplossing,internet toepassing,content, management,content management,contentmanagement systeem,beheer,applicatie,beheerapplicatie,beheerapplicaties,actueel,content,informatie,actualisatie,actuele content,actuele informatie,site,sites,website,websites,dynamisch,webdesign,webtoepassingen,database,database ontwerp,database gestuurd,databaseonafhankelijk,techniek,php,html,xhtml,css,javascript,vorm,vormgeving,grafisch,ontwerp,grafische,grafisch ontwerp,b-to-b,business,cooperate,e-commerce,e-business,plan, advies,advisering,assistentie,domein,registratie,domeinregistratie,hosting,account,hostingaccount,promotie,strategie,bezoekers,aantallen,bezoekersaantallen,re-styling,online boekhouden,persoonlijke aanpak,scherpe prijzen">
Opvulling
Opvulling

Introductie: On-line Cliëntvolgsysteem DevosWeb.
De praktische software-oplossing voor reïntegratiebureau's, loopbaanadviesbureau's,
werving & selectie-bureau's en verzuimbegeleiders.

Gebruik DevosWeb voor de registratie, planning, bewaking en rapportage
van al Uw reïntegratie-, coachings- en verzuimbegeleidingsactiviteiten (casemanagement).

* IRO-registratie en -rapportage;

* Wet Verbetering Poortwachter (verzuimregistratie);
* Werving & Selectie.


DevosWeb is:

* zeer gebruikersvriendelijk en overzichtelijk;

* verrassend compleet;

* flexibel in te richten;

* webbased (geschikt voor Windows, Apple en Linux);

* veilig dankzij encryptie en authorisatie-niveau's.

U kunt al aan de slag met DevosWeb voor € 1,95 per maand!


Klik hier voor het volledige tarieven-overzicht.


Lees hieronder meer over DevosWeb of neem direct contact op voor
een vrijblijvende demonstratie of een gratis proefaccount.


Planning:


Voor meer dan 100 dossiers bijhouden wanneer bijvoorbeeld een UWV-rapportage moet worden verstuurd?

Geen probleem!

DevosWeb is gebaseerd op de dagelijkse praktijk van het administreren
en bijhouden van reïntegratieactiviteiten in het kader van de
Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO).Zo kunt met een druk op de knop Uw rapportage-activiteiten aan
het UWV plannen zodat U deze ook bij meer dan bijvoorbeeld
100 dossiers nooit meer vergeet en nooit te laat bent.


Uw eigen werkwijze:Zet DevosWeb naar Uw hand en richt DevosWeb in zoals U dat wilt.

DevosWeb biedt U de ruimte om alleen datgene te administeren wat
voor U van belang is.

U kunt Uw eigen producten en activiteiten definiëren en U kunt zelf
bepalen met welke kenmerken U activiteiten en trajecten wilt
bijhouden en administreren.DevosWeb biedt U de mogelijkheid om traject-sjablonen te definiëren.

Op basis hiervan bepaalt U wat wanneer dient plaats te vinden en
kunt U eenvoudig Uw traject-activiteiten plannen over de gehele trajectperiode met een druk op de knop.

Het aantal trajectsjablonen is onbeperkt.


Voorbeelden van trajectsjablonen zijn:


Wet Verbetering Poortwachter, een sjabloon met alle verplichte rapportage-stappen automatisch uitgerekend
en ingepland in het traject;

IRO-rapportages, een sjabloon met alle verplichte
rapportagemomenten aan het UWV;

Uw eigen trajectplanning met Uw activiteiten
wanneer U dat wilt laten plaatsvinden.


Thuiswerken:

Met DevosWeb kunt U werken waar U maar wilt, thuis,
op het werk, samen of alleen.

DevosWeb is toegankelijk via Uw internetbrowser (web-based).

Het maakt niet uit of U een nieuwe of een oudere computer hebt,
of U werkt met Apple, Windows of Linux.

DevosWeb is toegankelijk met ADSL, kabel of een inbelverbinding
met een modem.DevosWeb heeft een rechtenstructuur op basis waarvan U
kunt bepalen welke gebruiker welke rechten heeft
in Uw adminstratie.


Brievenboek en documentopslag:


Maak snel en eenvoudig brieven en rapporten in DevosWeb met de ingebouwde tekstverwerker.

Met de ingebouwde tekstverwerker kunt U brieven en rapporten opstellen, afdrukken en opslaan in het traject.

De tekstverwerker is volledig webbased en biedt alle gebruikelijke opmaakfuncties zoals:

* stijlen;

* lettertypen;

* tabellen;

* kleuren;

* database-velden.

U kunt een onbeperkt aantal document- of rapportsjablonen aanmaken waarmee U direct gegevens uit DevosWeb inleest.

Werkt U liever met Microsoft Word?

Haal dan de gegevens uit DevosWeb eenvoudig met Uw muis
naar Uw PC met de Office-data-export in DevosWeb
(geen speciale software nodig).

Werkt U liever met OpenOffice.org of Wordperfect?

Of werkt U op een Apple?

Het is voor DevosWeb geen probleem!

Uw rapporten en brieven hebben Uw huisstijl en zien er uit zoals
u dat wilt, en de gegevens komen uit DevosWeb.

DevosWeb maakt automatisch de correcte aanhef aan voor
brieven zoals: Geachte mevrouw Van den Hoed.

Plaats de velden zoals voorletters, achternaam en aanhef op de
juiste plaats in Uw brief of rapport en sla het document op
als .doc of sjabloon.

U kunt Uw brieven en rapporten opnieuw gebruiken voor iedere
cliënt of opdrachtgever.

Wilt U een mailing sturen?

Maak een selectie van de juiste cliënten of vink eenvoudig diegenen
aan waar de brief naar toe moet worden gestuurd.

DevosWeb koppelt automatisch de juiste opdrachtgever aan de client.

Maakt U een rapportage voor bijvoorbeeld het UWV, dan selecteert
U
slechts de betreffende client en alle gegevens van de opdrachtgever
en gegevens als sofinummer en geboortedatum worden ingevuld
op de plaats waar U dat wilt.

Fri-WEB-Design & Consultancy biedt gebruikers standaard
W
ord-sjablonen aan voor:

* uitnodigingsbrieven;

* voortgangsrapportages (UWV);

* trajectplannen;

* Plan van Aanpak Reïntegratie werknemer;

* bijstellingen Plan van Aanpak;

* eerstejaars evaluatie Reïntegratie werknemer.


Alle relevante documenten zijn direct benaderbaar op elke werkplek,
thuis of op kantoor.Hiermee is DevosWeb een internet fileserver die de uitwisseling en
centrale opslag van documenten mogelijk maakt zonder te hoeven
investeren in een kostbare server.

Ook de backup van uw Word- en Excelbestanden is hiermee automatisch geregeld.

Met DevosWeb hebt U direct een bedrijfsnetwerk zonder de zorgen en
kosten van een eigen server.


Werving & Selectie:

Cliënten zoeken en vinden met de ingebouwde zoekmachine.

DevosWeb is ideaal voor jobhunters dankzij de ingebouwde zoekmachine.

Voer net als in Google de woorden of zoektermen in waarop U
cliënten wilt selecteren, en DevosWeb zoekt in alle velden
inclusief alle CV's!Hiermee hoeft U niet uitputtend elke opleiding in een
tabel in te voeren.
Knip en plak eenvoudig de CV in DevosWeb en alle
CV-gegevens (fulltext search) en clientgegevens
worden automatisch doorzocht.

De zoekresultaten worden gepresenteerd in een overzichtelijke
 lijst van cliënten van waaruit snel meer informatie kan worden
opgevraagd of waarin verdere selecties
kunnen worden gemaakt.


Voorbeelden van zoekopdrachten:ict ambi rotterdam

(geeft alle cliënten die aan alle zoektermen voldoen)

marketing vrouw "nima a" parttime


Comfort:


1-2-3-klik: snel en handig rapporteren.

Binnen 1, 2 of hooguit 3 klikken, daar zijn waar U wilt zijn.De structuur van DevosWeb is dusdanig overzichtelijk en logisch
dat U binnen enkele klikken (meestal 2) daar bent, waar U wilt zijn.

Gebruikers hebben aan een korte instructie genoeg om zelfstandig met DevosWeb aan de slag te gaan.

Zijn er toch nog vragen, dan biedt het on-line helpmenu direct meer informatie.


Lage kosten:


Lage kosten, ook voor kleine organisaties.

DevosWeb is aantrekkelijk geprijsd.

Hebt U slechts enkele dossiers en wilt U toch gebruik maken van een professioneel pakket?

Betaal dan per dossier € 1,95 per maand.

Hebt U meer dan 18 dossiers en wilt U met meer mensen
gebruik maken van DevosWeb?

Kies dan voor het abonnement dat bij U past.


Met uitzondering van document-opslag (FS) zijn alle
functionaliteiten standaard!* Geen opstartkosten!

* Geen licentiekosten!

* Geen kostbare optionele modules (m.u.v. FS)!

* Onbeperkt dataverkeer!

* Onbeperkt cliënten invoeren!

* Onbeperkt opdrachtgevers invoeren!

* U betaalt alleen voor het aantal geactiveerde trajecten.

Klik hier voor het volledige tarieven-overzicht.


Veiligheid:


Uw gegevens veilig beheren dankzij sterke encryptie (SSL).

Uw gegevens worden in DevosWeb veilig getransporteerd door
 middel van encryptie (SSL).

Deze vorm van encryptie wordt o.a. door banken gebruikt
(internet-bankieren) om te garanderen dat niemand Uw
privacy-gevoelige gegevens kan onderscheppen en lezen.

(SSL) is de standaard voor veilige internet-verbindingen.DevosWeb is niet gevoelig voor eventuele virussen op Uw pc.

Uw gegevens blijven altijd bewaard, zelfs wanneer Uw pc uitvalt
of kapot gaat.

Van Uw gegevens in DevosWeb wordt iedere dag automatisch
een back-up gemaakt.


Snel aan de slag:

Stap eenvoudig en snel over op DevosWeb.

Fri-WEB-Design & Consultancy helpt U bij het overzetten van
U
w bestaande administratie naar DevosWeb.

Hebt U Uw cliëntgegevens in een Excel-, Word-, Access-
of ander bestand, laat Fri-WEB-Design & Consultancy zoveel
mogelijk gegevens automatisch overzetten naar
D
evosWeb om snel aan de slag te kunnen gaan.

DevosWeb is binnen enkele uren operationeel voor Uw organisatie.


Training on the job:


Gebruikers-instructie op Uw locatie.

Laat Fri-WEB-Design & Consultancy Uw medewerkers snel vertrouwd
maken met DevosWeb met een gebruikers-instructie in uw organisatie.Of U alleen bent of met bijvoorbeeld 30 medewerkers,
Fri-WEB-Design & Consultancy verzorgt heldere gebruikers-instructies
over het gebruik van DevosWeb.

Indien gewenst kan de instructie speciaal
worden afgestemd op Uw vragen.


In de algemene instructie komen de
volgende zaken aan de orde:* clienten en opdrachtgevers toevoegen en wijzigen;

* trajecten aanmaken en bijhouden;

* rapportages maken en uitprinten;

* standaardbrieven en documenten gebruiken en opslaan.


Speciale onderwerpen zijn:


* sjablonen maken in Word;

* standaardbrieven opmaken met database-velden.

Aan de instructie(s) zijn geen kosten verbonden.

Geïnteresseerd????

U kunt Fri-WEB-Design & Consultancy bereiken
door te bellen naar:

06-23749082

of

 ons!


Stap in de creatieve wereld van Fri-WEB-Design & Consultancy!  
© Fri-WEB-Design & Consultancy ©